วันที่

24 พฤษภาคม - 07 มิถุนายน 2563

สถานที่

เกี่ยวกับ

[ONLINE WEBINAR] 

"การรักษาภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ สำหรับเภสัชกรชุมชน"

บรรยาย โดย ภก.ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา Pharm. D., BCP, BCPP
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

24 พฤษภาคม 2563

11:00 - 12:00 น. ข้อแนะนำในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สำหรับเภสัชกรชุมชน 

31 พฤษภาคม 2563

11:00 - 12:00 น. การรักษาภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย สำหรับเภสัชกรชุมชน 

7 มิถุนายน 2563

11:00 - 12:00 น. การจัดการภาวะท้องผูกเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชน

*เข้าฟังการบรรยายและผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรตจากเภสัชกรรมสมาคมฯ 

และได้รับ CPE ครั้งละ 1 หน่วยกิตสำหรับเภสัชกร

**ท่านจะได้รับ link สำหรับรับสัญญาณถ่ายทอดทางอีเมลล์ และได้รับ link สำหรับทำข้อสอบในช่วงท้ายของการถ่ายทอด

 

ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.